Expertise Center Proactief Toezicht

Als extra service voor haar toezichthoudende klanten heeft het Instituut een gloednieuw expertise center opgericht.

Het Center bevat momenteel een aantal artikelen van de partners met instrumenten voor proactoef toezicht. Het gaat om praktijkgerichte instrumenten die ook in onze masterclasses en themabijeenkomsten behandeld worden. Het is de bedoeling om het Center in de loop van 2018 verder uit te breiden, o.a. met video's voor toezichthouders en commissarissen.

Alle klanten die in 2018 een opdracht verlenen aan het Instituut krijgen tot het einde van het jaar gratis toegang tot dit Center. Dit geldt ook voor de deelnemers aan onze masterclasses voor de NVTZ- en VTOI-Academie.